Atviri-gyvenimui-LOGOTIPAS-Baigtas-BALTAM-fonui

Atviri gyvenimui

vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones

Projekto tikslas – stiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją, sukuriant inovatyvias mokymo priemones, skirtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos įgyvendinimui, ir jas išbandyti Lietuvos ugdymo įstaigose.

Projekto santrauka

Visuomenės sveikatos požiūriu, lytiniai santykiai tarp paauglių yra rizikingi, galintys sukelti rimtas pasekmes tiek asmens, tiek visuomenės sveikatai ir gerovei. UNICEF patvirtina, jog, paaugliai turi didesnę riziką užsikrėsti lytiškai plintančiomis ligomis, (kurios dažnai tampa nevaisingumo priežastimi), pastojusios paauglės mergaitės dažniau nei suaugusios moterys patiria krizinį nėštumą, dažniau gimdo prieš laiką, susiduria su skurdo problemomis. Socialinių mokslų įrodymais pagrįsta, jog žmogaus elgesys priklauso nuo jo turimų įsitikinimų. Įsitikinimų ir vertybių, susijusių su lytiškumu, stiprinimas yra viena pagrindinių rizikingo lytinio elgesio prevencijos priemoniųTodėl siekiant sustiprinti vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą pirmiausiai būtina sustiprinti paauglių pagarbaus požiūrio į seksualumą ir lytinius santykius ugdymą/si, nukreipiant jų seksualinę energiją pagarbių santykių, sudarančių meilės pagrindą, kūrimui. Požiūris bendrąja prasme yra sudėtinis reiškinys, kurio pagrindą sudaro žinios, vertybės ir įgūdžiai. Todėl siekiant keisti požiūrį projekte numatyta vienodai atsižvelgti į visus šiuos tris elementus.

Projektas yra orientuotas į inovatyvių priemonių (IP), skatinančių pagarbaus požiūrio į seksualumą ugdymą/si sukūrimą ir išbandymą.

Projekto produktas sudarytas iš keturių komponentų: 1) IP skirtos ugdymui (IPU) – mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams (VSC), mokyklų socialiniams darbuotojams; 2) IP ugdymuisi (IPUSi) priemonės moksleiviams; 3) internetinės svetainės esivertasdaugiau.lt adaptavimas prie projekto IPUSi talpinimo ir naujos internetinės svetainės IPU talpinimui sukūrimas; 4) IP išbandymo: testavimo metodologijos parengimas, įrankio sukūrimas ir duomenų surinkimas.

Tikslinės grupės

Projekto 2 tikslinės tiesioginės grupės:

1 grupė – 5 skirtingų mokyklų komanda, susidedanti iš biologijos, dorinio ugdymo, klasės auklėtojo, socialinio pedagogo ar mokyklos psichologo ir VSC.

2 grupė – 7-12 klasių moksleiviai.

 

Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.