Moksliniai tyrimai ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimas lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai srityje - VDU Santuokos ir šeimos studijų centras

info@atvirigyvenimui.lt

Teisiniai aspektai - VšĮ Laisvos visuomenės institutas

Neformalaus Lytiškumo ugdymo klausimai - Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos (NŠTA) veiklos grupė ``Esi vertas daugiau``