Stiprinkim vaikų ir jaunimo lytinę sveikatą bei rizikingo lytinio elgesio prevenciją

ATVIRI GYVENIMUI

Priemonės

Plačiau

Videoteka

Plačiau

Biblioteka

Plačiau

Renginiai

šiuo metu naujų renginių nėra.

Videoteka

Žmogaus gyvybės pradžia

Žmogaus nelygstama vertės samprata negali būti atsiejama nuo žmogaus gyvybės vertės, kuri yra fundamentalus ir pirminis gėris, sudarantis pagrindą visoms kitoms žmogaus vertėms atsirasti. Žmogaus gyvybės vertė atitinka visas filosofines verčių teorijos sąlygas: ji vertinga instrumentine prasme, nes per ją įgyjamas gyvenimas, turi asmeninę vertę ir, svarbiausia, vidinę vertę, kurią ji turi ne pati savaime, bet dėl kilmės iš kito, t. y. gyvybė vertinga savaime, nes ji yra kūrybinis įnašas

Projektą finansuoja

Sveikatos stiprinimo fondas

Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimas ir rizikingos lytinės elgsenos prevencija, taikant inovatyvias mokymo priemones