Besilaukiantys tėvai

Labai dažnai tenka girdėti kūdikio besilaukiančius moteris ir vyrus vadinant „būsimais tėvais“. Tai klaidinantis apibūdinimas, nes besilaukiantieji kūdikio jau yra tėvai, ateinančio į šį pasaulį, naujo žmogučio, tėvai. O būsimi tėvai – tai dabartiniai moksleiviai, mergaitės ir berniukai, kuriems, savaime suprantama, gali visai nerūpėti jų būsima motinystė ir tėvystė.  Tačiau tam, kad kūdikio laukimo laikotarpis, kuris yra labai svarbus tiek jo, tiek jo tėvų   gyvenimo kokybei, būtų pripildytas vilties ir džiaugsmo, svarbiausius dalykus reikia žinoti iš anksto. 

Labai dažnai tenka girdėti apie nėštumą kalbant tik neigiamai: nelauktas nėštumas, nenorimas nėštumas, neplanuotas nėštumas, apsauga nuo nėštumo. Tokia neigiama nuostata nėštumo atžvilgiu gali padaryti „meškos paslaugą“ bendram vaiko vertės supratimui, nes nėštumas – neatsiejamas nuo kūdikio. Moteris yra nėščia gyvu, pradėtu kūdikiu. Nėštumas nėra tik moters būsena, bet ir būsimo kūdikio prenatalinis vystymosi laikotarpis. Todėl kalbant apie nėštumą su moksleiviais reikėtų vengti panašių išsireiškimų.

Video

NĖŠTUMAS

Smagus animacinis 10 minučių filmukas „Nėštumas“ pasakoja apie mergaitės brendimą, jos kūno rengimąsi naujos gyvybės priėmimui, išnešiojimui – motinystei. Paprastai kalbama apie hormoninius pokyčius organizme kaip metų laikų kaitą gamtoje, susieja juos su emocijų kaita ir elgesiu. Aptariama besilaukiančios moters pojūčiai, fiziniai ir psichiniai pokyčiai, jų svarba, reikšmė, prasmė. Paminimas kūdikio tėvo vaidmuo nėštumo metu, jo emociniai, psichologiniai išgyvenimai. Tinka 7-10 klasių mokiniams.

Straipsniai

Testai

VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMAS IR TĖVŲ ATSAKOMYBĖ

Žmogaus teisės yra:
Vaiko teisių konvencija nustato:
Vaiko teisių konvencijoje išvardintas vaiko teises galima skirstyti į kategorijas. Kokios kategorijos konvencijoje nėra?
Vaiko dalyvavimo teisė reiškia:
Ką reiškia teiginys, kad tėvai yra savo vaikų atstovai?
Vaiko tėvai:
Vaiko interesų prioriteto principas reiškia, kad:
Vaiko teisių konvenciją, vaiko teisė į šeimos ryšius ir jų išsaugojimą reiškia:
Kurios vaiko teisės nėra?
Kokios vaiko pareigos nėra?

VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMAS IR TĖVŲ ATSAKOMYBĖ (12 klasė)

Žmogaus teisėms būdinga:
Vaiko teisių konvencija nustato:
Vaiko teisių konvencijoje išvardintas vaiko teises galima skirstyti į kategorijas. Kurios kategorijos konvencijoje nėra:
Vaiko teisių konvencijos istorinė raida (teisinga chronologine tvarka):
Kuris Vaiko teisių konvencijos principas pagal suformulavimo laiką, yra seniausias:
Vaiko dalyvavimo teisė pagal JTO VTK apima:
Vaiko interesų prioriteto principas reiškia, kad :
Vaiko teisių konvenciją, vaiko teisė į šeimos ryšius ir jų išsaugojimą reiškia:
Kurios vaiko teisės nėra?
Kokios vaiko pareigos nėra?

Naudingos nuorodos