Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė: teisiniai aspektai

Žmogaus teisės paprastai suvokiamos kaip įgimtos ir neatimamos kiekvieno asmens teisės, kurias jis turi todėl, kad yra žmogus. Žmogaus teisių paskirtis – ginti ir saugoti kiekvieno žmogaus prigimtinį orumą.

Vaiko teisės – yra sudėtinė žmogaus teisių dalis.

Pagal JTO Vaiko teisių konvenciją (1989) vaikas turi visas neatimamas žmogaus teises bei visas su tuo susijusias pareigas. Jis pats gali savo teises įgyvendinti ir jas ginti.

Šeimoje tėvai neša pagrindinę atsakomybę už vaikus, o valstybė – padeda tėvams tenkančią atsakomybę įgyvendinti.

Temoje „Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė“ rasite šias potemes:

  • Žmogaus teisių samprata,
  • Vaiko teises įtvirtinantys dokumentai,
  • Vaiko teisių konvencija,
  • Tėvų valdžia ir atsakomybė,
  • Vaiko teisės ir pareigos.

Taip pat rasite ir 7 kl. bei 12 kl. skirtas skaidres, trumpą video, testus bei pedagogo žinių gilinimui skirtus straipsnius ir naudingas nuorodas.

Video

Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė: SUBSIDIARUMO PRINCIPAS

Subsidiarumo principas yra visuomenės (socialinės) etikos principas.

Subsidiarumo principas nurodo, kad užduotis turi būti įgyvendinta mažiausio vieneto (darinio), kuris yra už ją atsakingas - šeimos, bendruomenės, organizacijos – lygmenyje. Tai skatina asmeninį apsisprendimą, atsakomybę ir individualių gebėjimų vystymą.

Tik tuomet, kai mažiausias darinys negali atlikti užduoties, gali įsikišti (imti veikti) aukštesnis darinys – valstybė.

Taip yra siekiama stiprinti mažesniojo darinio gebėjimus apsispręsti, vystyti individualius gebėjimus ir asmeninę atsakomybę.

Socialinėje politikoje subsidiarumo principas naudojamas teikiant valstybės pagalbą, pvz. užtikrinant vaiko teises.

Straipsniai

AUSROTAS-scaled
2021-05-31
Teisininkas Ramūnas Aušrotas. Vaiko atstovavimas: kaip jį teisingai suprasti?

Teisininkas Ramūnas Aušrotas. Vaiko atstovavimas: kaip jį teisingai suprasti?   JTO Vaiko...

Daugiau
Ramunas Ausrotas
2021-08-19
Ramūnas Aušrotas. Kam priklauso vaikas: tėvams ar valstybei?

Tarptautinė teisė aiškiai pripažįsta, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybę už vaiko auklėjimą...

Daugiau
Ramūnas Aušrotas_2
2021-09-01
Ramūnas Aušrotas. Šeimos autonomija – laisvė priimti sprendimus vaiko ugdymo srityje

Teisės teoretikai pripažįsta, kad plačiausiai šeimos autonomijos principas atsiskleidžia vaikų auginimo, auklėjimo...

Daugiau

Testai

VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMAS IR TĖVŲ ATSAKOMYBĖ

Žmogaus teisės yra:
Vaiko teisių konvencija nustato:
Vaiko teisių konvencijoje išvardintas vaiko teises galima skirstyti į kategorijas. Kokios kategorijos konvencijoje nėra?
Vaiko dalyvavimo teisė reiškia:
Ką reiškia teiginys, kad tėvai yra savo vaikų atstovai?
Vaiko tėvai:
Vaiko interesų prioriteto principas reiškia, kad:
Vaiko teisių konvenciją, vaiko teisė į šeimos ryšius ir jų išsaugojimą reiškia:
Kurios vaiko teisės nėra?
Kokios vaiko pareigos nėra?

VAIKO TEISIŲ UŽTIKRINIMAS IR TĖVŲ ATSAKOMYBĖ (12 klasė)

Žmogaus teisėms būdinga:
Vaiko teisių konvencija nustato:
Vaiko teisių konvencijoje išvardintas vaiko teises galima skirstyti į kategorijas. Kurios kategorijos konvencijoje nėra:
Vaiko teisių konvencijos istorinė raida (teisinga chronologine tvarka):
Kuris Vaiko teisių konvencijos principas pagal suformulavimo laiką, yra seniausias:
Vaiko dalyvavimo teisė pagal JTO VTK apima:
Vaiko interesų prioriteto principas reiškia, kad :
Vaiko teisių konvenciją, vaiko teisė į šeimos ryšius ir jų išsaugojimą reiškia:
Kurios vaiko teisės nėra?
Kokios vaiko pareigos nėra?

Naudingos nuorodos