07 lapkričio

Konferencija. Priklausomybė nuo interneto: kaip atpažinti ir padėti

Gruodžio 2 d. 10-15:30 val., penktadienį, Vytauto Didžiojo Universiteto Didžiojoje Auloje vyks respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Priklausomybė nuo interneto: kaip atpažinti ir padėti”, kurioje bus gilinamos pedagogų, švietimo pagalbos ir visuomenės sveikatos specialistų kompetencijos, leidžiančios atpažinti neigiamą skaitmeninės aplinkos poveikį vaikui …

07 lapkričio

Konferencija. Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje

Atliepiant žmonijai šiuo metu svarbiausias aktualijas, Lietuvos sveikatos mokslų universitete rengiama respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Gyvybės kultūros puoselėjimas technologijų pažangos laikmetyje“, kurioje medicinos, teologijos ir teisės sričių mokslininkai-praktikai pasidalins savo įžvalgomis apie žmogaus fizinės ir psichinės sveikatos programavimą, ekologinės, socialinės bei …
04 spalio

Mokymai savanorių komandai apie inovatyvias priemones ugdymuisi (IPUsi)

Projekto „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas” metu sukurtų IPUSi (inovatyvios priemonės ugdymuisi) pristatymas bei apmokymas kaip jomis naudotis ir pristatyti mokiniams. DATA: 2021 m. spalio 6 d. LAIKAS: …

24 rugsėjo

Mokslinis – praktinis seminaras. „Atviri gyvenimui: vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimo ir rizikingos lytinės elgsenos prevencijos inovatyvių mokymo priemonių taikymas”

Data: 2021-10-08, 10 val. Vieta: Vytauto Didžiojo universitetas (Gimnazijos g. 7, Kaunas). Mokslinio-praktinio seminaro tikslas – suteikti reikiamų žinių ir įgūdžių mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų socialiniams darbuotojams apie vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimą bei rizikingo lytinio elgesio …
19 rugpjūčio

Ramūnas Aušrotas. Kam priklauso vaikas: tėvams ar valstybei?

Tarptautinė teisė aiškiai pripažįsta, kad tėvams tenka pagrindinė atsakomybę už vaiko auklėjimą ir vystymąsi. Šis, pagrindinės tėvų atsakomybės už vaiko auklėjimą ir vystymąsi principas yra įtvirtintas net trijuose JTO Vaiko teisių konvencijos (1989) straipsniuose. Jis įdiegtas ir Lietuvos teisinėje sistemoje. …